Pravila privatnosti

Budući da prilikom korištenja ove platforme ostavljate vaše osobne podatke to se na obradu istih primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
U ovoj su izjavi o zaštiti privatnosti navedeni razlozi za obradu, način prikupljanja, postupanja i osiguravanja zaštite osobnih podataka, kako se ti podaci koriste te koja prava možete ostvariti kad je riječ o vašim podacima.
Ova izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na obradu osobnih podataka potrebnih za pravilno funkcioniranje platforme Čini pravu stvar (dalje u tekstu: platforma) i ispunjenje svrhe radi koje je ista uspostavljena. 
Platformu je uspostavilo trgovačko društvo A1 Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Vrtni put 1.

Kako prikupljamo i zašto obrađujemo vaše osobne podatke?

Da biste mogli sudjelovati u aktivnostima radi kojih je ova platforma uspostavljena, bilo u svojstvu udruge, bilo u svojstvu ambasadora koji će inicirati određenu aktivnost prilikom registracije na platformu ostavljate određene osobne podatke. 
Dakle, osobne podatke prikupljamo od vas kao registriranih korisnika isključivo radi  omogućavanja rada platforme i ispunjenja svrhe radi koje je ista uspostavljena. 

Koje podatke prikupljamo i obrađujemo?

Prilikom registracije na platformu ostavljate sljedeće podatke
  • ime i prezime,
  • datum rođenja,
  • adrese e-pošte i/ili telefonski kontakt

Koliko dugo obrađujemo vaše podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo za vrijeme dok ste registrirani kao korisnik platforme. Vaše osobne podatke možemo obrađivati i nakon što prestanete biti korisnikom platforme, najduže do isteka razdoblja od godine dana od isteka izazova koji ste pokrenuli, a za potrebe procjene uspješnosti dovršenih izazova.

Kako štitimo vaše podatke?

Svi podaci u elektroničkom obliku pohranjuju se na poslužiteljima A1.
Izvršitelji obrade koje A1 angažira obvezno potpisuju ugovor o obradi osobnih podataka te sukladno tome imaju pristup osobnim podacima u mjeri u kojoj je to nužno za obavljanje poslova za koje su angažirani od strane A1. S tim u vezi, izvršitelji obrade obvezni su i provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali razinu sigurnosti koju zahtijeva A1.

Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

U skladu s Općom uredbom imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima, zatražiti njihov ispravak (ako su netočni) ili brisanje, tražiti ograničenje obrade, prijenos podataka, kao i prigovoriti obradi osobnih podataka. 
Za ostvarivanje ovdje navedenih prava obratite nam se na kontakt podatke navedene u točki 8. ove Izjave.

Podaci za kontakt

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb
Tel. (+385) 1 4691 091
Službenik za zaštitu podataka dostupan je na adresi elektroničke pošte:
[email protected]